Vi förbättrar hälsan med vårdnavigering

Bli kund

Rätt vårdförsäkring håller ditt företag hälsosamt och dina anställda trygga. Tillsammans hittar vi rätt försäkring för ditt företag.

Varför välja oss?

Medicinsk rådgivning

Vi är specialiserade och engagerade på området vård, hälsa & försäkring som ger företaget och alla anställda en kvalificerad medicinsk rådgivning.

Inblick i företagets hälsotillstånd

DSS Hälsa ger företagskunder en omfattande hälsorapportering (Hälsobarometer) där vi påvisar företagets hälsotillstånd med fokus på att minska ohälsan, dra ner vårdkostnader och eliminera långvarig sjukfrånvaro. DSS Hälsa föreslår även med konkreta förslag till förbättringar av företagets hälsostatus.

Vårdnavigering

DSS Hälsa har utvecklat ett sök-och bokningsverktyg (TreatmentFinder) som betygsätter vårdgivare och behandlare, säkerställer rätt vård till rätt tid inom den privata och offentliga vården. Genom effektiv vårdnavigering säkerställer DSS Hälsa individens hela patientresa.

Rådgivning inom både privat & offentlig vård

Vi Navigerar och säkerställer vårdbehov för både offentliga och privata behandlingar samt hjälper era medarbetare oavsett om det täcks av försäkringen eller ej. Vi vägleder i hela behandlingsresan från första samtalet till avslutad behandling.

Bevisbaserade rekommendationer

Vi använder data aktivt, både med avseende på våra leverantörers kostnader och kvalitet, och när det gäller våra kunder och hur de ska använda förebyggande åtgärder.

Ständig utveckling av vårdtjänster

Vi är i ständig utveckling med nya tjänster och villkor, digitala åtkomster och vårdprocesser

Hör DSS Hälsas vd Gustav Dahlberg berätta om vår vårdförsäkring

Få svar på dina frågor