Finansinspektionens tillsyn och andra föreskrifter

Försäkringsbolaget och försäkringsgivaren är Squarelife Insurance AG i Liechtenstein. Squarelife är specialist inom personriskförsäkring till bl.a. arbetsgivare och andra som önskar teckna sådan försäkring. DSS Hälsa förmedlar och företräder försäkringsgivaren inom gruppvårdförsäkring i Sverige.

Försäkringsgivaren är:

Squarelife Insurance AG
Landstrasse 33, 9491 Ruggell
Liechtenstein
www.squarelife.eu
Orgnr: FL-0002.197.228-9
Telefonväxel +423 237 15 65
E-postadress: info@squarelife.eu

Styrelsen för bolaget har sitt säte i Liechtenstein.

Squarelife Insurance AG står under tillsyn i Liechtenstein FMA, "Finanzmarktaufsicht Liechtenstein".

Förmedlare och företrädare avseende denna försäkring är:

DSS Hälsa AB
Torshamnsgatan 20
164 40 Kista
Sverige
Orgnr: 556751-0424
E-postadress: foretag@dss-halsa.se

Styrelsen för bolaget har sitt säte i Sverige.

DSS Hälsa AB står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige.

 

Styrkan bakom vårdförsäkringarna:

Försäkringsgivaren bakom DSS Hälsas EssentialVård-försäkring är Squarelife Insurance AG, som är specialiserat på utveckling av innovativa, flexibla och kostnadseffektiva personförsäkringslösningar inom EU.

Squarelife har en jämförelsevis hög solvenskvot (se Squarelifes finansiella rapport www.squarelife.eu). Solvenskvoten är lika med tillgängligt kapital i förhållande till det solvenskapital som krävs.

Den finansiella stabiliteten och säkerheten för sina kunder är Squarelifes högsta prioritet. Av denna anledning återförsäkrar Squarelife en betydande del av sin risk till Gen Re – en av de största återförsäkrarna i världen.

Gen Re stöder försäkringsbolag över hela världen med skräddarsydda återförsäkringslösningar. Gen Re har ca 16 miljarder dollar i eget kapital och 10 miljarder dollar i premieinkomst. Gen Re driver ett mycket professionellt riskhanteringssystem; Därför kan marknaden alltid lita på att de uppfyller sina skyldigheter. Med nästan 175 års företagshistoria i Europa och nästan 100 års erfarenhet i USA är Gen Re den äldsta återförsäkringsgivaren i världen.

Gen Re är en del av den amerikanska Berkshire Hathaway Inc. vars styrelseordförande och VD är den legendariska investeraren Warren E. Buffett.

Gen Re´s ekonomiska styrka får regelbundet utmärkta recensioner från ledande internationella kreditvärderingsinstitut.

Gen Re Rating (uppdaterat 2021/02/16):

A.M. Best: A++ (Superior)
Moody's: Aa1
Standard & Poor's: AA+

Mer information finns på: www.genre.com