Fakturakrav

För att vi ska kunna betala vårdgivare är det avgörande att dessa krav på fakturan uppfylls:

  • Patientens namn
  • Patientens personnummer
  • Vårdgivarens namn
  • Typ av behandling (t.ex. sjukgymnastik, kiropraktik ...)
  • Behandlingsdatum
  • Organisationsnummer
  • Vänligen ange Läkarens/behandlarens/ terapeutens namn och telefonnummer
  • Fakturanummer
  • Referensnummer (det kan bara finnas ett betalningsgaranti nummer per faktura)
  • Fakturor måste alltid skickas via EDI / GLN / EAN (OIOXML och OIOUBL-standard) eller som en PDF-fil

Fakturateamet kan kontaktas på:

Telefon:  08-4000 6121 på vardagar från 9-16.

E-post: faktura@dss-halsa.se